+370 628 05948 info@mikrobiologija.lt

In memoriam Gintautas Šironas

In memoriam G. Šironas

2016 m. gruodžio 12 d. mirė LMD valdybos narys Gintautas Šironas. Netekome žmogaus, kuriam visada rūpėjo biotechnologijų ateitis Lietuvoje, mokslo ir verslo ryšių darna, jaunųjų specialistų ruošimas ir jų integracija į Lietuvos verslo rinką. Gintautas Šironas aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir mokslinėje veikloje, organizuodamas verslo ir mokslo bendruomenių atstovų susitikimus, konferencijas, seminarus. Pastaraisiais metais Gintautas Šironas buvo išrinktas Lietuvos biotechnologų asociacijos vice–prezidentu, VU Chemijos fakulteto Alumni draugijos tarybos nariu, Lietuvos mikrobiologų draugijos valdybos nariu.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą G. Širono šeimai ir artimiesiems.