+370 628 05948 info@mikrobiologija.lt

Svarbios datos ir kita informacija

 

Registracija/Registration:

Dalyvių su pranešimais iki kovo 15 d.
Participants with presentations till 15 March
Dalyvių be pranešimų iki balandžio 15 d.
Participants without presentations till 15 April


Santraukos/Abstracts:

Pateikimas iki kovo 15 d.
Submission till 15 March
Tvirtinimas iki kovo 31 d.
Confirmation 31 March

Santraukos pateikiamos PDF formatu registruojantis/The abstract must be submitted in PDF format during registration
Rekomenduojame naudoti žemiau esantį santraukos šabloną/We recommend using the given abstract template


Registracijos mokestis/Registration fee

Mokslininkai/Scientists40 Eur
Studentai (bakalaurai, magistrai, doktorantai)/Students (Bachelor, Master, PhD)20 Eur

Visi dalyviai registracijos mokestį turi sumokėti iki balandžio 15 d.
All participants have to pay registration fee till 15 April
Registracijos mokestį reikia pervesti į LMD sąskaitą/Payment should be made by bank transfer:
Lietuvos mikrobiologų draugija
Atsiskaitomoji sąskaita/IBAN LT65 7300 0100 0245 0367
AB bankas „Swedbank“, 73000
Mokėjimo paskirtyje rašyti: registracijos mokestis Vardas Pavardė
Text in the transfer explanation: Registration Name Surname


Pranešimai/Presentations:

Žodiniai (įskaitant klausimus)/Oral (including questions):
Mokslininkai/Scientists 20 min
Studentai (bakalaurai, magistrai, doktorantai)/Students (Bachelor, Master, PhD) 15 min
Rėmėjai/Sponsors 30 min

Stendiniai: A1 formato, portreto padėtis/Poster: A1 format, portrait position
Santraukos šablonas/Abstract template LT EN