LIETUVOS MIKROBIOLOGŲ DRAUGIJA

Naujienos

Mokslas – tai nenuilstamas ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinus pasaulio reiškinius. (Albertas Einšteinas)
Adresas

Lietuvos mikrobiologų draugija
Akademijos g. 2,
LT-08412 Vilnius

Socialiniai tinklai