VALDYBA

Valdyba:

Pirmininkė – dr. R. Stanislauskienė (VU GMC);

Pirmininkės pavaduotoja – dr. Daiva Burokienė (GTC);

Sekretorė – doc. dr. R. Gudiukaitė (VU GMC);

Iždininkė – prof. dr. E. Lastauskienė (VU GMC);

Nariai: dr. A. Gegeckas (VU GMC), dr. A. Gricajeva (VU GMC), prof. dr. M. Malakauskas (LSMU), dr. J. Stankevičiūtė (VU GMC), dr. S. Šulčius (GTC), prof. dr. J. Urbonavičius (VilniusTech), dr. A. Zabulionė (KTU).

Valdyba 2019 – 2023 m.

Pirmininkė – dr. R. Stanislauskienė (VU GMC);

Pirmininkės pavaduotoja – dr. Daiva Burokienė (GTC);

Sekretorė – dr. J. Stankevičiūtė (VU GMC);

Iždininkas – dr. A. Gegeckas (VU GMC);

Nariai: prof. dr. E. Lastauskienė (VU GMC), prof. dr. R. Daugelavičius (VDU), prof. dr. L. Kalėdienė (VU GMC), prof. dr. N. Kuisienė (VU GMC), prof. dr. J. Urbonavičius (VGTU).

Valdyba 2015 – 2019 m.

Pirmininkė – prof. dr. L. Kalėdienė (VU GMF);

Pirmininkės pavaduotoja – prof. dr. N. Kuisienė (VU GMF);

Sekretorė – dr. R. Stanislauskienė (VU BchI);

Iždininkė – doc. dr. Eglė Lastauskienė (VU GMF);

Nariai: A. Gegeckas (VU GMF), D. Burokienė (GTC), M. Malakauskas (LSMU), R. Daugelavičius (VDU), A. Kirkliauskienė (VU MF), J. Urbonavičius (VGTU), Laura Kalinienė (VU BchI), Sigitas Šulčius (GTC), Miglė Janulaitienė (NVSPL), Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė (NMVRVI), Vika Makarevič (VU MF), Jūratė Žeimė (KTU), Rita Jankauskienė (KU), J. Lazutka (VU BTI), G. Šironas (UAB "Laisva Linija").

Adresas

Lietuvos mikrobiologų draugija
Akademijos g. 2,
LT-08412 Vilnius

Socialiniai tinklai