ISTORIJA

Įkūrimas

1959 m. kovo 19 d. įvyko Lietuvos mikrobiologų draugijos steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo 35 nariai. Pirmininkavo Mokslų akademijos Biologijos instituto direktorius K. Jankevičius, sekretoriavo A. Kazlauskaitė-Lugauskienė. Draugijos pirmininku buvo išrinktas prof. K. Brundza, pavaduotojais – A. Petrauskas ir P. Sadauskas, sekretore – A. Kazlauskaitė-Lugauskienė, iždininku – A. Jurgelionis.

Draugijos įsteigimas buvo įteisintas Mokslų akademijos prezidiumo nutarimu, kurį pasirašė Mokslų akademijos prezidentas J. Matulis ir akademikas sekretorius K. Bieliukas. Mikrobiologijos draugija veikė prie Mokslų akademijos Biologijos instituto. Šį reorganizavus į Zoologijos ir parazitologijos institutą, draugija veikė prie Botanikos instituto.

Prof. K. Brundza vadovavo Lietuvos mikrobiologų draugijai nuo jos įkūrimo iki 1990 m. Nuo 1990 iki 1996 m. pirmininku buvo prof. P. Sadauskas. Prof. habil. dr. A. Lugauskas draugijos vadovu buvo nuo 1996 iki 2013 m. Lietuvos mikrobiologų draugijos veikla kurį laiką nebuvo aktyvi.

closeup photo of white and black binoculars
closeup photo of white and black binoculars

2015 m. rugsėjo 26 d. įvyko atkūriamasis draugijos susirinkimas, pirmininke išrinkta prof. dr. L. Kalėdienė, pavaduotoja – prof. dr. N. Kuisienė. Susirinkimo metu buvo išrinkta valdyba, kurią sudarė 17 narių. Vėliau iždininke patvirtinta doc. dr. E. Lastauskienė, sekretore – dr. R. Stanislauskienė.

high-angle photography of group of people sitting at chairs
high-angle photography of group of people sitting at chairs

2017 m. Lietuvos mikrobiologų draugija tapo Europos mikrobiologų draugijų federacijos (Federation of European Microbiological Societies, FEMS) nare.

Mikrobiologijos raida Lietuvoje

(informacija ruošiama)

Adresas

Lietuvos mikrobiologų draugija
Akademijos g. 2,
LT-08412 Vilnius

Socialiniai tinklai